Last minute Bulharsko

Bulharsko

Bulharsko

Historie Bulharska

V 8. století př. Kr. zakládali Řekové při černomořském pobřeží významné osady mimo jiné i dnešní letovisko Nesebar.
Ve 4. stol. př. Kr. připadla velká část území zásluhou Alexandra Velikého Makedonii.
V 1. stol. př. Kr. se Bulharsko stalo součástí Římské říše. V 6. stol. vstoupila na území dnešního Bulharska první slovanská komunita. Ale teprve kočovní Bulhaři pod vedením chána Asparucha zemi sjednotili.
V roce 681 vznikla 1. bulharská říše, ta ale neměla dlouhého trvání, protože ji v 10. století pohltila Byzantská říše.
Ve 12. až 14. století tu existovala 2. bulharská říše, ale její osud byl velmi podobný té první. Krátce po založení padla do rukou Turků.
V 15. a 17. století sice propuklo několik vzpour proti turecké nadvládě, ale bez úspěchu. Každé povstání bylo doslova utopeno v krvi a Bulharsko zůstalo i nadále nesamostatné a nesvobodné.
Ve druhé polovině 19. století vypukl nejtvrdší bulharský odboj pod vedením Vasila Levskiho, který připravil půdu pro definitivní vzpouru proti turecké nadvládě, ale byl zrazen nejbližšími přáteli. Levski byl zajat, vězněn a popraven. Teprve v roce 1878, na Berlínském kongresu po rusko-turecké válce, bylo území Bulharska uznáno jako knížectví.

Ani první novodobá epocha samostatnosti však Bulharům mnoho dobrého nepřinesla. V roce 1912 propukly tzv. Balkánské války, v nichž Bulharsko nakonec podlehlo. Roku 1915 navíc vyhlásilo válku Srbsku, a zapojilo se tak do první světové války.
V meziválečném období se car Boris III. snažil o demokratickou vládu, ale v roce 1923 se stal terčem pokusu o atentát. Zároveň proběhl komunistický pokus o převrat.. Poté car v zemi vyhlásil carskou diktaturu. Počátkem druhé světové války vyhlásilo Bulharsko neutralitu, ale nakonec i přes carův odpor vstoupilo roku 1941 do válečného konfliktu jako spojenec nacistického Německa. Car Boris III. odmítl nabídku Adolfa Hitlera na partnerství v boji proti SSSR, ale v roce 1943 za záhadných okolností zemřel. Po okupaci sovětskou armádou o rok později byl v zemi nastolen komunistický režim.

Až v roce 1989, jako většina ostatních zemí pod vlivem SSSR, se z Bulharska stala demokratická země.